1153/2011

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 2011

Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet (1096/2006) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Arvodet motsvarar till sitt belopp det arvode som med stöd av lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947) betalas till riksdagens vice talman, minskat med fem procent. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar emellertid det arvode som betalas till riksdagens talman, minskat med fem procent.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2011 och gäller till och med den 30 april 2015.

RP 34/2011
GrUB 4/2011
RSv 28/2011

  Helsingfors den 18 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.