1152/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2011

Lag om arvodet till republikens president

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Det årliga arvode som republikens president får för sitt ämbetsuppdrag är 160 000 euro.

Presidenten ska dessutom ges bostad i ett hus som tillhör staten och vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas och för vilket den behövliga personalen avlönas med statsmedel.

2 §

Presidentens arvode samt bostadsförmån och andra förmåner är skattefria.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om gottgörelsen till republikens president (1032/1999).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2011
GrUB 5/2011
RSv 29/2011

  Helsingfors den 18 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.