1145/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen om ordningsbotsförseelser (610/1999) 13 c § 12 punkten, sådan den lyder i förordning 809/2003,

ändras 13 c § 11 punkten, sådan den lyder i förordning 809/2003, och

fogas till förordningen en ny 13 f § som följer:

13 c §
Förseelser mot ordningslagen

För förseelser mot ordningslagen (612/2003) kan ordningsbot föreläggas som följer:


11) 20 euro för ridning eller körning i strid med förbudet i 15 § 1 mom.

13 f §
Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan

För ringa innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan och som avses i 41 kap. 6 § i strafflagen (39/1889) och för ringa överlåtelse som avses i 7 § i det kapitlet till en minderårig av föremål som lämpar sig för att skada någon annan kan gärningsmannen föreläggas en ordningsbot på 35 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

  Helsingfors den 17 november 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jussi Matikkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.