1130/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 november 2011

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 8 § 1 mom. 4 punkten som följer:

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är


4) för statsrådets kommunikationsdirektör högre högskoleexamen och omfattande erfarenhet av informationsverksamhet;Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 10 november 2011

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.