1116/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2011

Lag om ändring av 4 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) 4 § som följer:

4 §
Nationell plan för utveckling av landsbygden

För uppställande av nationella mål för utveckling av landsbygden och för planering av behövliga åtgärder utarbetas vid behov en nationell plan för utveckling av landsbygden som avses i artikel 11 i landsbygdsförordningen eller en annan motsvarande plan. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utarbetandet, genomförandet och övervakningen av den nationella planen för utveckling av landsbygden eller en annan motsvarande plan samt för att de mål som ingår i planen samordnas med Europeiska unionens prioriteringar för landsbygdsutvecklingen och unionens övriga politikområden.

Statsrådet beslutar om godkännandet av den nationella planen för utveckling av landsbygden eller en annan motsvarande plan innan planen sänds till Europeiska kommissionen.


Denna lag träder i kraft den 9 november 2011.

RP 24/2011
JsUB 1/2011
RSv 11/2011

  Helsingfors den 4 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.