1099/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 oktober 2011

Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i förordningen om nyttighetsmodellrätt (1419/1991) 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1701/1995  och 701/2008.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den 27 oktober 2011  

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.