1098/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 oktober 2011

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt (744/2011):

1 §

Lagen  om ändring av lagen on nyttighetsmodellrätt (744/2011) träder i kraft den 1 november 2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den  27 oktober 2011  

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.