1045/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (1322/2007) 14 § som följer:

14 §
Belopp som ska utmätas av lön

Av den lön som avses i 4 kap. 49 § 1 mom. 3 punkten i utsökningsbalken får en tredjedel av det lönebelopp som motsvarar fyra gånger gäldenärens skyddade belopp utmätas. 

Dessutom får fyra femtedelar av det överskridande lönebeloppet utmätas. Av lönen får dock högst hälften utmätas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 22 september 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.