1035/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

fogas till statsrådets förordning om yrkeshögskolor (352/2003) en ny 18 a § som följer:

18 a §
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 25 a § i yrkeshögskolelagen (351/2003) tillämpas inom det humanistiska och pedagogiska området på utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området samt inom social-, hälso- och idrottsområdet på utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området och till yrkeshögskoleexamen i idrott. Bestämmelserna i 25 a § i den lagen tillämpas även inom teknik och kommunikation på utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen i sjöfart och på yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier enligt statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning (357/2003).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 september 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.