1033/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

fogas till förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom förordning 563/2003, som följer:

8 §
Indragning av studierätten

Bestämmelsen om indragning av studierätten i 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesexamina eller specialyrkesexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom,

2) inom teknik och kommunikation: yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för busschaufför, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, specialyrkesexamen för trafiklärare samt yrkesexamen inom markanläggningsbranschen,

3) inom naturbruk och miljöområdet: yrkesexamen och specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: yrkesexamen och specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesexamen för familjedagvårdare, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för obduktionspreparator, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i psykiatrisk vård, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrkesexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i äldreomsorg, yrkesexamen och specialyrkesexamen för massör, yrkesexamen i idrott samt yrkesexamen och specialyrkesexamen för tränare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 september 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.