1032/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av 16 § förordningen om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i förordningen om yrkesutbildning (811/1998) 16 §, sådan den lyder i förordning 562/2003, som följer:

16 §
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 32 § i lagen om yrkesutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesinriktade grundexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: grundexamen i barn- och familjearbete, grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion och grundexamen i teckenspråkshandledning,

2) inom teknik och kommunikation: grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i flygledning, inom grundexamen i logistik utbildningsprogrammet för transportservice och utbildningsprogrammet för flygplatsservice, inom grundexamen inom byggnadsbranschen utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport samt grundexamen i sjöfart,

3) inom naturbruk och miljöområdet: inom grundexamen inom skogsbranschen utbildningsprogrammet för körning av skogsmaskiner och inom grundexamen i natur och miljö  utbildningsprogrammet för miljö,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen i tandteknik, grundexamen inom läkemedelsbranschen och grundexamen i idrott.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 september 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.