1029/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 16 § 1 mom. 17 punkten, sådan den lyder i förordning 1010/2009, som följer:

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om


17) direktör för Polisens teknikcentral högre högskoleexamen samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 15 september 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.