1022/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen om lantmäteriverket (1631/1993) 11 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 890/1997, som följer:

11 §

Dessutom fordras:

1) av generaldirektören högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver,Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 8 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lantmäteriråd
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.