1021/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 5 § 1, 2 och 2 a punkten, av dem 2 punkten sådan den lyder i förordning 250/2009 och 2 a punkten sådan den lyder i förordning 263/2011, enligt följande:

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är

1) för statssekreteraren som kanslichef, för understatssekreterare och för avdelningschef högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för förvaltnings- och utvecklingsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2 a) för ICT-direktören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,


Denna förordning träder i kraft den 16 september 2011.

  Helsingfors den 8 september 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.