966/2011

Given i Helsingfors den 18 augusti 2011

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 20 § och bilaga 3, 7 och 8, av dem bilaga 3 sådan den lyder i förordning 278/2011, som följer:

20 §
Representationsersättning

Representationsersättningen fastställs på basis av faktiska kostnader eller priser per enhet. Priserna per enhet för representationsersättningar finns i bilaga 7 till denna förordning.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Serveringen ska dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning eller tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck.

Om en gäst ger återbud samma dag som en tillställning ordnas eller uteblir utan att meddela detta, ersätts 30 procent av priset per enhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 18 augusti 2011

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilagor 3, 7 och 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.