942/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 augusti 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

fogas till 1 § 1 mom. i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1288/2010) en ny 6 a-punkt som följer:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka Utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är


6 a) beslut om dispens från behörighetsvillkoren för rektor eller lärare enligt 5 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), 375 euro i avgift,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011 och gäller till den 31 december 2013.

Förordningen tillämpas på ansökningar om dispens som anhängiggjorts den 1 januari 2011 eller senare.

  Helsingfors den 2 augusti 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.