926/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 5 § 1 mom. 2 punkten som följer:

5 §
Villkor för godkännande av serviceproducenter

Kommunen kan godkänna endast serviceproducenter


2) som uppfyller de villkor som ställs på verksamheten i fråga i lagen om privat socialservice (922/2011) och lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990),Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010
ShUB 56/2010
RSv 342/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.