900/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 12 § som följer:

12 §
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 32—36 och 36 a § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011
EkUB 1/2011
RSv 3/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.