898/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om åklagarväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om åklagarväsendet (439/2011) en ny 25 a § som följer:

25 a §
Tystnadsplikt

Bestämmelserna i 7 kap. 1, 4 och 5 § i polislagen (872/2011) om tystnadsplikt för personer som hör till polisens personal tilllämpas också på personalen inom åklagarväsendet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.