897/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av berusade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av berusade (461/1973) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 502/1995, som följer:

1 §

Den som på grund av berusning gripits i det syfte som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i polislagen (872/2011) ska behandlas och vårdas så som förskrivs i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011 

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.