883/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 20 § i lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om farkostregistret (976/2006) 20 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1313/2009, som följer:

20 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Offentliga personuppgifter och andra uppgifter i registret får lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form 1) till polisen när den fullgör uppgifter enligt 1 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och till tullverket, gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket och Trafiksäkerhetsverket för räddnings- och tillsynsverksamheten,Denna lag träder i kraft den1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.