869/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 111 § i punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 111 § som följer:

111 §
Förundersökning

Vid förundersökning med anledning av brott mot denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den ska utöver förundersökningslagen (805/2011) och tvångsmedelslagen (806/2011) i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om förundersökning av tullbrott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.