784/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker (481/2008) en ny 10 c § som följer:

10 c §
Delbetalningar

Producentorganisationerna får ansöka om utbetalning av den del av stödet som motsvarar de utgifter som uppstått tidigast den 1 januari och senast den 30 juni.

Delbetalning ska sökas på Landsbygdsverkets blankett senast den 31 augusti. Till ansökan ska fogas uppgifter om utgifterna samt kopior av fakturor och verifikationer.

På utbetalningar till följd av ansökningar om en del av stödet tillämpas vad som bestäms i artikel 73 tredje stycket i kommissionens förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.