783/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd (1026/2008) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Stödmottagare

Stödmottagare enligt artikel 2 i kommissionens förordning är barn vid statliga, kommunala eller privata daghem och elever vid läroanstalter på grundskolestadiet och andra stadiet.


Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2011.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.