777/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av 26 och 27 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 26 § 1 mom. och 27 § 1 mom., av dem 26 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1021/2007, som följer:

26 §
EU-ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utskottet för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) och de övriga ledamöterna är följande: som av statsrådet förordnad ledamot den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, utrikesministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, justitieministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern och näringsministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsrådet och den tredje är den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare högst två ministrar till ledamöter i utskottet. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende.


27 §
Finansutskottet

Statsministern är ordförande för finansutskottet och övriga ledamöter är finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsrådet och den andra är den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare högst sex ministrar till ledamöter i utskottet. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet.Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringssekreterare
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.