768/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 15 kap. 4 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen (674/1994) 15 kap. 4 § 3 mom. som följer:

15 kap.

Befordran av passagerare och resgods

4 §
Passagerarens förpliktelser

Bestämmelser om tvångsmedel finns i 13 kap. 18 och 19 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011). Vad som i nämnda 19 § bestäms om arbetstagare gäller också passagerare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010
AjUB 15/2010
RSv 303/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.