732/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 24 och 27 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) 24 och 27 §, sådana de lyder, 24 § i lag 543/2005 och 27 § i lagarna 142/2001 och 543/2005, som följer:

24 §

Begäran som avses i 1, 5, 10 och 17 § framställs av vederbörande myndighet i Danmark, Island, Norge och Sverige. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet avgör om begäran som avses i 5, 10 eller 17 § ska bifallas. Rättsregistercentralen fattar beslut om bifall till begäran enligt 1 §.

27 §

Begäran som avser verkställighet enligt 8 § eller anordnande av i 15 eller 22 § förutsatt övervakning i Danmark, Island, Norge eller Sverige framställs av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Begäran som avser verkställighet enligt 4 § framställs av rättsregistercentralen.

Avser begäran verkställighet av förvandlingsstraff för böter, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställa tiden för förvandlingsstraffet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 279/2010
LaUB 35/2010
RSv 312/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.