725/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 8 kap. 4 § i häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i häktningslagen (768/2005) 8 kap. 4 § 1 mom. som följer:

8 kap.

Brevväxling och telefonsamtal

4 §
Brevväxling med ombud

Ett brev eller någon annan postförsändelse som den häktade adresserat till sin advokat eller något annat rättegångsombud eller rättegångsbiträde som avses i 15 kap. 2 § 1 eller 5 mom. i rättegångsbalken får inte granskas eller läsas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 318/2010
LaUB 40/2010
RSv 337/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.