649/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 3 § i kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen (744/1989) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 100/2000, som följer:

3 §
Förhållande till vissa författningar

I fråga om begränsning av utsläpp av kemikalier i miljön och rening av utsläpp gäller miljöskyddslagen (86/2000) och havsskyddslagen (1415/1994). I fråga om behandling av avfall som består av kemikalier och annan avfallshantering gäller dessutom avfallslagen (646/2011).Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.