611/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 17 a § i äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i äktenskapslagen (234/1929) 17 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 572/2008, som följer:

17 a §

Skyldig att förrätta borgerlig vigsel är


2) tingsnotarie som med stöd av tingsrättslagen (581/1993) är behörig att förrätta vigsel, samtDenna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 278/2010
LaUB 41/2010
RSv 338/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.