552/2011

Utfärdad i Helsingfors den 23  maj  2011

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

 I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 257/2011, som följer:

 7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

 Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 695,48 euro/mån
9 B 5 965,51 euro/mån
8 A 5 715,74 euro/mån
8 B 5 177,95 euro/mån
7 A 4 566,05 euro/mån
7 B 4 106,49 euro/mån
6 3 626,43 euro/mån
5 3 034,64 euro/mån
4 A 2 757,57 euro/mån
4 B 2 538,22 euro/mån
3 2 195,00 euro/mån
2 2 112,95 euro/mån
1 2 051,40 euro/mån


 Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2011. Den tillämpas dock från och med den 1 maj 2011.

  Helsingfors den  23  maj 2011

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.