548/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990) 4 a § 1 mom., 9 och 11 § samt 14 § 1 mom., sådana de lyder, 4 a § 1 mom. och 9 § i förordning 559/2008, 11 § i förordning 807/2002 och 14 § 1 mom. i förordning 815/2003.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 9 §, som upphävs genom denna förordning, tillämpas dock på i 105 § 3 mom. i körkortslagen (386/2011) avsedd förarundervisning som ges utan tillstånd att driva bilskola.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.