519/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 maj 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och industriministeriets förordning om användning av hissar  

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i handels- och industriministeriets förordning om användning av hissar (663/1996) 18—20 §, av dem 18 och 20 § sådana de lyder i förordning 31/2003, som följer:

1 §

Genom denna förordning upphävs 18—20 § i handels- och industriministeriets förordning om användning av hissar (663/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 17 maj 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.