443/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 11 § i lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om advokater (496/1958) 11 § 2 mom. som följer:

11 §

Straffyrkande för en gärning som avses i 1 mom. får framställas av åklagaren eller av advokatföreningen.


Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.