442/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 14 § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stiftelser (109/1930) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1172/1994, som följer:

14 §

Har en styrelsemedlem i sitt uppdrag gjort sig skyldig till en straffbar handling, ska patent- och registerstyrelsen underrätta åklagaren så att denne kan väcka åtal i saken vid domstolen på stiftelsens hemort.


Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.