435/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (174/2011) 2 § som följer:

2 §
Jaktvårdsföreningens offentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningen tar ut avgifter för sina prestationer som följer:

1) avgiften som avses i 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen,

2) för skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen, 20 euro per provomgång, samt

3) för intyg över aktiv hobbyutövning som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998), 25 euro.


Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2011 och gäller till den 31 december 2011. Förordningens 2 § 3 punkt träder dock i kraft den 13 juni 2011 och gäller till den 31 december 2011.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.