426/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras 5 § i förordningen om ordningsbotsförseelser (610/1999), sådan paragrafen lyder i förordning 1255/2002, som följer:

5 §
Förseelser som gäller körhandlingar för ett motordrivet fordon

För överträdelse av skyldigheten enligt vägtrafiklagen, fordonslagen (1090/2002), körkortslagen (386/2011), lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) att ha med sig handlingar som fordras vid framförande av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.