425/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 15 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare (825/2009) 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. som följer:

12 §
Ansökan om utbildningstillstånd och fastställande av utbildningsprogram

Det utbildningsprogram som avses i 2 mom. 3 punkten gäller för körtillståndets giltighetstid. Trafiksäkerhetsverket kan också på särskild ansökan fastställa ett utbildningsprogram för utbildning eller fortbildning av taxiförare. Ansökan kan också göras av någon annan än den som innehar eller ansöker om utbildningstillstånd. Fastställandet gäller högst fem år. Fastställandet av ett utbildningsprogram kan förenas med villkor.


15 §
Anmälan av uppgifter för införande i registret

Registeranmälan enligt 33 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.