315/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av 40 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 40 § 2 mom. som följer:

40 §
Målsatta tider för lägre och högre högskoleexamina

Den målsatta tiden för högre högskoleexamen är

1) tre läsår i den utbildning som leder till veterinärmedicine licentiatexamen,

2) tre läsår i den utbildning som leder till medicine licentiatexamen när lägre högskoleexamen ingår i utbildningen, och sex läsår när lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen,

3) två och ett halvt läsår i den utbildning som leder till odontologie licentiatexamen när lägre högskoleexamen ingår i utbildningen, och fem och ett halvt läsår när lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen,

4) två och ett halvt läsår i den utbildning som leder till musikmagisterexamen och psykologie magisterexamen, och

5) två läsår i en utbildning som leder till någon annan examen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 3 punkten tillämpas på studerande som inleder sina studier efter den 31 juli 2011 och på de studerande som inlett sina studier tidigare och som övergår till att avlägga odontologie licentiatexamen enligt nämnda lagrum.

RP 326/2010
ShUB 54/2010
RSv 319/2010

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.