314/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av 9 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 9 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1549/2009, som följer:

9 a §
Anmälan om självständig yrkesutövning

Av anmälan ska framgå

1) namn, personbeteckning, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, utbildning och uppgift om under vilket namn eller vilken firma verksamheten utövas,

2) de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt var de tillhandahålls,

3) uppgift om registrering i det förskottsuppbördsregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,

4) den plats där journalhandlingarna förvaras,

5) den dag då verksamheten inleds,

6) en utredning om praktisk erfarenhet för läkare och tandläkare.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

RP 326/2010
ShUB 54/2010
RSv 319/2010

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.