257/2011

Utfärdad i Helsingfors den 23  mars  2011

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

 I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1312/2010, som följer:

 7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

 Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 648,94 euro/mån
9 B 5 924,04 euro/mån
8 A 5 650,76 euro/mån
8 B 5 119,08 euro/mån
7 A 4 514,14 euro/mån
7 B 4 059,80 euro/mån
6 3 601,22 euro/mån
5 3 013,55 euro/mån
4 A 2 738,40 euro/mån
4 B 2 520,58 euro/mån
3 2 179,74 euro/mån
2 2 098,26 euro/mån
1 2 037,14 euro/mån


 Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2011. Den tillämpas dock från och med den 1 februari 2011.

  Helsingfors den 23 mars 2011

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.