248/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), sådant det lyder i lag 219/2011:

1 §

Väntevärdet (mi) och spridningen (si) för avkastningen i placeringsgrupp i, som avses i 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), anges i tabellen i bilaga 1 och korrelationerna rij mellan placeringsgrupperna i och j, som avses i samma moment, anges i tabellen i bilaga 2.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2011.

  Helsingfors den 17 mars 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga 1

Placeringsgrupp Gruppens beteckning Väntevärde Spridning
I Penningmarknadsinstrument I 1) 3.0 0.6
I 2) 3.5 0.8
I 3) 4.0 1.5
I 4) 3.5 2.0
II Masskuldebrevslån II 1) 3.5 2.0
II 2) 4.0 4.0
II 3) 4.5 5.0
II 4) 5.0 6.0
II 5) 6.0 10.0
III Fastigheter III 1) 6.0 7.0
III 2) 7.0 10.0
III 3) 7.0 11.0
III 4) 8.5 15.0
IV Aktier IV 1) 8.0 18.0
IV 2) 10.0 24.0
IV 3) 11.0 28.0
V Diverse placeringar V 1) 4.0 6.5
V 2) 6.5 8.0
V 3) 8.0 20.0
V 4) 12.0 34.0

Bilaga 2

I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 IV.3 V.1 V.2 V.3 V.4
I.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.2 0.9 1.0 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.3 0.9 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
I.4 0.9 0.9 0.9 1.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.1 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 1.0 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
II.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0
II.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0
II.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0
III.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
III.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
IV.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0
V.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0
V.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
V.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.