190/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

Lag om ändring av 28 kap. 7 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 28 kap. 7 § i strafflagen (39/1889), sådan paragrafen lyder i lag 769/1990, ett nytt 3 mom. som följer:

28 kap.

Om stöld, förskingring och olovligt brukande

7 §
Olovligt brukande

Som olovligt brukande anses inte användning av en internetanslutning via ett oskyddat trådlöst datanät.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

RP 277/2010
LaUB 36/2010
RSv 313/2010

Helsingfors den 4 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.