180/2011

Utfärdad i Helsingfors den 7 februari 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 5 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordningen om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 5 § 2 mom. som följer:

5 §
Yrkesinriktad vuxenutbildning

Den fasta examensavgift som avses i 17 § 3 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och som tas ut av den som deltar i yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs i form av fristående examina är 58 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 7 februari 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.