152/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av 6 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 6 § 1 mom. 11 punkten som följer:

6 §
Arbetspension

Med arbetspension avses i denna lag arbets- och familjepensioner enligt följande författningar:


11) lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967) och lagen om familjepension efter riksdagsledamöter (107/1990), ochDenna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

LM 115/2010
ShUB 47/2010
RSk 39/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.