147/2011

Givet i Helsingfors den 16 februari 2011

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 20 december 2010 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1238/2010) en ny 15 a §, som följer:

15 a §
Begränsning av deklarationsskyldighet angående kapitalåterbäringar

Fysiska personer och dödsbon behöver inte deklarera de kapitalåterbäringar på vilka tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning av vinst av egendomsöverlåtelse om det sammanlagda beloppet av under skatteåret erhållna sådana kapitalåterbäringar och övriga överlåtelsepriser av egendom som beaktas enligt 48 § 6 momentet i inkomstskattelagen uppgår till högst 1 000 euro.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 23 februari 2011.

Helsingfors den 16 februari 2011

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Ledande jurist
Matti Merisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.