127/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till värnpliktslagen (1438/2007) en ny 97 a § som följer:

97 a §
Utlämnande av uppgifter om personer som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen och om personer för vilka ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller som har fått ett sådant godkännande

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får ur värnpliktsregistret för bedömningen av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen (1/1998) och en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller som har fått ett sådant godkännande trots tystnadsplikten lämnas ut nödvändiga uppgifter om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänsteduglighet.

Militärmyndigheten får lämna uppgifter ur värnpliktsregistret om en värnpliktigs uppförande till polisen också på eget initiativ, om militärmyndigheten har grundad anledning att anse att den värnpliktige utifrån sitt uppförande är olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Anmälan ska innehålla en ståndpunkt som gäller olämpligheten och motiveringar till ståndpunkten. Polisen ska omedelbart förstöra uppgifter som militärmyndigheten på eget initiativ har lämnat ut, om uppgifterna inte används för att pröva återkallandet av ett tillstånd eller ett godkännande som avses i skjutvapenlagen.


Denna lag träder i kraft den 13 juni 2011.

RP 106/2010
FvUB 16/2010
RSv 149/2010 rd

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.