66/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 januari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får fiska vassbuk eller strömming inom ICES delområden 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N som undantag till 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (2/2011).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011 och är i kraft till den 5 februari 2011.

  Helsingfors den 27 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.