64/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 januari 2011

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

fogas till arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) en ny 11 a § som följer:

11 a §
Urvals- och utbildningsgruppen

Urvals- och utbildningsgruppen gör framställningar och ger utlåtanden i ärenden som gäller utnämning till tjänsteförhållande av attachéer samt praktik och utbildning.

Ordförande för gruppen är den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna, vice ordförande personaldirektören och sekreterare en tjänsteman som förordnas av personalenheten. Övriga medlemmar i gruppen är administrationsdirektören, personalplaneringschefen, chefen för personalutveckling, diplomatkursens kurator samt representanter som utses av personalorganisationerna. Vidare kan högst två andra personer som inte är tjänstemän inom utrikesförvaltningen kallas till medlemmar i gruppen.  Gruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 25 januari 2011

Utrikesminister
Alexander Stubb

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.