18/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av 38 § i lagen om försöksdjursverksamhet

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006) 38 § 2 mom. som följer:

38 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

 Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15 § i strafflagen.


 Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

  Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.